Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie w sprawie odtworzenia placu zabaw w Mini Parku przy Al.Wolności.

Numer: 187, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-05-28, data przekazania: 2021-05-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Leszek Leciejewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pan Jerzy Pernal Z-ca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2021-06-24