Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wydłużenie pracy Urzędu Miejskiego dla poszczególnych stanowisk.

Numer: 19, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-01-31, data przekazania: 2020-02-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Litwin przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: OR, data odpowiedzi: 2020-02-21