Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja: schody ul. Stwosza, studzienki ul. A. Krajowej, Leg. Polskich, gen. Maczka

Numer: 191, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak
data wpływu: 2021-06-14, data przekazania: 2021-06-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pan Jerzy Pernal Z-ca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2021-06-29