Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni pod wiaduktem na ul. Olimpijczyków w kierunku ul. Sportowa oraz naprawę sufitu pod wiaduktem.

Numer: 197, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-06-24, data przekazania: 2021-06-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Pobłocka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2021-08-24