Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Brak oświetlenia w okolicach banku PEKAO S.A.

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2019-12-20, data przekazania: 2020-01-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2020-02-06