Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja ws. utwardzenia miejsca postojowego przy bloku Teligi 20

Numer: 200, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak
data wpływu: 2021-06-29, data przekazania: 2021-06-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Pobłocka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Jerzy Pernal Z-ca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2021-08-25