Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja ws. wykonania połączenia ścieżki rowerowej na odcinku ulicy Zwycięstwa od ul. Sieroszewskiego do ul. P. Skargi.

Numer: 205, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak
data wpływu: 2021-06-29, data przekazania: 2021-06-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Leszek Leciejewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2021-08-24