Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie ws. utwardzenia dojazdów do kompleksów garaży przy ul. Teligi.

Numer: 211, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak
data wpływu: 2021-07-07, data przekazania: 2021-07-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Litwin przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Jerzy Pernal Z-ca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2021-08-27