Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja ws. aktualnego stanu prawnego w zakresie palenia papierosów w miejscach publicznych, przestrzegania przepisów porządkowych w Gminie Miasto Lębork.

Numer: 215, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak
data wpływu: 2021-07-09, data przekazania: 2021-07-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Kuriata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak

Wydział merytoryczny: Referat Zasobów Komunalnych, data odpowiedzi: 2021-07-30