Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dotyczące uzyskania informacji uzupełniających w sprawie zamontowania tablic multimedialnych przy dworcu PKP i PKS w Lęborku

Numer: 226, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-07-26, data przekazania: 2021-07-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Świątczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Witold Namyślak

Wydział merytoryczny: WR, data odpowiedzi: 2021-07-29