Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie ws. ograniczonej widoczności ul. 1 Maja.

Numer: 229, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak
data wpływu: 2021-07-28, data przekazania: 2021-07-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Litwin przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Jerzy Pernal Z-ca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2021-08-24