Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dotyczące realnego terminu budowy parkingu przy ul. Konopnickiej

Numer: 23, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-02-06, data przekazania: 2020-02-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: RI, data odpowiedzi: 2020-02-24