Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zapytanie dotyczące niepłacenia za nieczystości przez mieszkanców zamieszkujących budynek Wspólnoty Mieszkaniowej

Numer: 235, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-08-03, data przekazania: 2021-08-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Rudyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pan Jerzy Pernal Z-ca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-08-06