Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Rozpropagowanie bezdymnego palenia w piecach sposobem ,,od góry"

Numer: 24, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-01-31, data przekazania: 2020-02-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistzra Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Wydział Ochrony Srodowiska, data odpowiedzi: 2020-02-19