Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie ws. zagrażającej lampy przy ul. Staromiejskiej.

Numer: 240, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak
data wpływu: 2021-08-06, data przekazania: 2021-08-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2021-08-25