Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja ws. niebezpieczeństwa na placu zabaw w Parku Chrobrego.

Numer: 242, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak
data wpływu: 2021-08-06, data przekazania: 2021-08-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2021-08-25