Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja ws. utworzenia ścieżki rowerowej w ciągu Al. Niepodległości.

Numer: 244, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak
data wpływu: 2021-08-09, data przekazania: 2021-08-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Litwin przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: