Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja ws. ograniczonej widoczności na skrzyżowaniu ulic Dąbka i Inżynierów oraz na skrzyżowaniu ulic Rzemieślnicza i Architektów.

Numer: 245, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak
data wpływu: 2021-08-12, data przekazania: 2021-08-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Siwka wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Jerzy Pernal Z-ca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2021-09-08