Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja ws. przycięcia konarów drzew na ul. Kolejarzy.

Numer: 248, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak
data wpływu: 2021-08-16, data przekazania: 2021-08-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Siwka wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: OŚG, data odpowiedzi: 2021-08-24