Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja ws. zagrożenia na jezdniach i chodnikach z powodu przerośniętych gałęzi drzew i krzaków.

Numer: 250, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak
data wpływu: 2021-08-23, data przekazania: 2021-08-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: OŚG-ZM, data odpowiedzi: 2021-08-27