Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja ws. zagrożenia z powodu degradacji na ciągach komunikacyjnych.

Numer: 251, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak
data wpływu: 2021-08-23, data przekazania: 2021-08-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Jerzy Pernal Z-ca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2021-09-08