Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zapytanie dotyczące dokończenia remontu drogi oraz zejścia ze skarpy (ul. K. Wielkiego oraz ul. Mostnika)

Numer: 255, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-09-13, data przekazania: 2021-09-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Świątczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: