Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. naprawy ubytków w jezdni ul. Kościuszki i ul. Przyzamcze.

Numer: 263, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak
data wpływu: 2021-09-13, data przekazania: 2021-09-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Litwin przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Jerzy Pernal Z-ca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2021-09-28