Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zapytanie w sprawie wyniesienia przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Numer: 265, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-09-21, data przekazania: 2021-09-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Świątczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: