Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

interpelacja ws. uprzątnięcia przejścia pod tunelem ( ul.Olimpijczyków- os. Sportowa)

Numer: 276, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-09-24, data przekazania: 2021-09-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Pobłocka radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: