Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. zainstalowania kamery monitoringu miejskiego na słupie lampy oświetleniowej obok Domu Młynarza

Numer: 28, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Siwka wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: SM, data odpowiedzi: 2020-03-06