Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

interpelacja w sprawie przeglądu ławek

Numer: 281, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-09-27, data przekazania: 2021-09-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Rudyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Jerzy Pernal Z-ca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2021-11-03