Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Jeden wspólny dyżurny telefon interwencyjny ds. komunalnych

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2019-12-20, data przekazania: 2020-01-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Wydział Orgniazacyjny , data odpowiedzi: 2020-02-18