Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. realnego terminu utworzenia na terenie miasta Lęborka systemu teleopieki.

Numer: 30, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Pobłocka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Referat SPS, data odpowiedzi: 2020-03-11