Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie ws. przydziału mieszkań komunalnych.

Numer: 308, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak
data wpływu: 2021-10-21, data przekazania: 2021-10-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Rudyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: GZM, data odpowiedzi: 2021-10-21