Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie ws. listy osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego ( ponowienie)

Numer: 309, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-10-21, data przekazania: 2021-10-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Rudyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: