Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja ws. położenia płyt jumbo między domkami przy ul. Targowej.

Numer: 33, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-03-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Lipkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2020-04-28