Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miasto Lębork

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

wniosek o wprowadzenie elementu drogowego, który uspokoi ruch na Placu Spółdzielczym w obrębie przedszkola

Numer: 337, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka p. Witold Namyślak
data wpływu: 2021-11-29, data przekazania: 2021-11-30

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Litwin przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2021-12-17