Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. etapu realizacji petycji ws. budowy miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku.

Numer: 34, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-03-28, data przekazania: 2020-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2020-04-28