Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. zmiany organizacji ruchu na łącznikach ul. Batalionów Chłopskich z Al. Wolności.

Numer: 36, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2020-04-28