Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie ws. obniżenia progu zwalniającego znajdującego się na moście łączącym ulicę Weterynaryjną z ulicą Lotników.

Numer: 38, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-03-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Litwin przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2020-04-28