Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miasto Lębork

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacja ws. regularnych przeglądów oraz naprawy uszkodzonych urządzeń na placach zabaw.

Numer: 389, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak
data wpływu: 2022-03-29, data przekazania: 2022-03-29

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Litwin przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2022-04-08