Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie ograniczenia prędkości aut ciężarowych na ul. Teligi.

Numer: 40, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-03-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Kuriata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Dróg i terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2020-03-17