Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. ukonkretnienia terminów realizacji kilku inwestycji drogowych.

Numer: 41, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-04-08, data przekazania: 2020-04-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Wydział Realizacji Inwestycji, data odpowiedzi: 2020-04-16