Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie pomocy Gminy przedsiębiorcom z terenu leborskiego poszkodowanym przez epidemie koronawirusa.

Numer: 42, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-04-28, data przekazania: 2020-04-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Sekretarz Miasta

Wydział merytoryczny: WR, data odpowiedzi: 2020-05-08