Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wniosek o jak najszybsze uruchomienie PSZOK dla mieszkańców miasta.

Numer: 44, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-04-28, data przekazania: 2020-04-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: OŚG, data odpowiedzi: 2020-05-07