Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie , czy do Ratusza wpłynęło pismo lub email Poczty Polskiej, wzywające do udostępnienia danych osobowych mieszkańców Lęborka, powołując się na przygotowywanie wyborów korespondencyjnych na urząd Prezydenta RP

Numer: 45, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-04-28, data przekazania: 2020-04-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Sopyłło radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: USC-EL, data odpowiedzi: 2020-05-12