Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje dot. nie schodzenia wody w budynku komunalnym przy ul.K.Paryskiej, zniszczona droga przy budynku komunalnym K.Paryskiej, wykonanie nawierzchni asfaltowej ul.Myśliwskiej od skrzyżowania z ul.Pdhalańskiejdo skrzyżowania z ul.Łowicką .

Numer: 46, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-04-28, data przekazania: 2020-04-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Halina Łukian radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrz Miasta Lęborka Pani Teresa Ossowska-Szara, Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Referat Zasobów Komunalnych, UTK, data odpowiedzi: 2020-05-19