Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w spr. niedrożnej instalacji kanalizacyjnej w lokalu przy ul.K.Paryskiej

Numer: 48, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-04-28, data przekazania: 2020-04-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Halina Łukian radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Miasta Lęborka Pani Teresa Ossowska-Szara

Wydział merytoryczny: Referat Zasobów Komunalnych, data odpowiedzi: 2020-05-18