Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miasto Lębork

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacja ws. zwiększenia wydatków stanowiących dotację na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne

Numer: 489, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka p. Witold Namyślak
data wpływu: 2022-06-22, data przekazania: 2022-06-24

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Halina Łukian radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: OŚG, data odpowiedzi: 2022-07-07