Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja : dot.projektowanego ronda Al.Wolności - A,Krajowej

Numer: 49, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-04-28, data przekazania: 2020-04-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: RI, data odpowiedzi: 2020-05-26