Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zalewany wjazd na ul. Targową BIS

Numer: 5, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-02-03, data przekazania: 2020-02-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2020-02-18