Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie: w spr. zatajenia informacji o dochodach z tytułu opłat za odbiór odpadów

Numer: 50, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-04-28, data przekazania: 2020-04-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: OŚG, data odpowiedzi: 2020-06-03