Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

ws. kontynuacji nauki w szkole podstawowej nr 5 (klasy VI)

Numer: 53, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka W.Namyślak
data wpływu: 2020-05-20, data przekazania: 2020-05-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Pobłocka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Wydz. OSS-OS, data odpowiedzi: 2020-05-26