Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. uporządkowania istniejących na Placu Pokoju ruchomych elementów małej architektury

Numer: 55, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-05-20, data przekazania: 2020-05-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Biela radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: WR, OŚG, data odpowiedzi: 2020-06-01